+

VIP作品:¥1.99

该书籍是收费作品
需要VIP用户才能收听

会员登录

曾国藩家书(中小学必读系列)

读千古第一家训,悟人生多面哲学

00:00免费试听第一章节00:00

本书作者About the Author

曾国藩(1811-1872),初名子城,字伯涵,号涤生,宗圣曾子七十世孙。中国近代政治家、战略家、理学家、文学家,湘军的创立者和统帅。与李鸿章、左宗棠、张之洞并称“晚清中兴四大名臣”。官至两江总督、直隶总督、武英殿大学士,封一等毅勇侯,谥号“文正”,后世称“曾文正”。    


特约撰稿人Special Contributor

黄千珊,自由撰稿人。


关于本书 About the book

毛泽东曾说:“予于近人,独服曾文正。”对晚清名臣曾国藩给予了极高的评价。作为这不仅是因为他有极高的军事才能,作为文臣却指挥湘军击败了叱咤风云的太平天国;也不仅是因为眼光独到,开办洋务运动,开启了中国近代化的进程;更因为他一生自律自强,顽强果敢,从一介布衣一步步成为封疆大吏,充分展现了中国儒士的弘毅精神。

《曾国藩家书》相对准确地反映了曾国藩的人生态度和处世方式,成为了后人研究曾国藩的宝贵史料,更因其中蕴含的儒家精神和处世准则,多年来深受读者喜爱。


本书金句 Key insights

君子之立志也,有民胞物与之量,有内圣外王之业,而后不忝于父母之所生,不愧为天地之完人。

且苟能发奋自立,则家塾可读书,即旷野之地,热闹之场,亦可读书,负薪牧豕,皆可读书。

吾人只有进德、修业两事靠得住。进德,则孝弟仁义是也;修业,则诗文作字是也。此二者由我作主,得尺则我之尺也,得寸则我之寸也。

盖无故而怨天,则天必不许,无故而尤天,则天必不许,无故而尤人,则人必不服,感应之理,自然随之。

凡事皆贵专,求师不专,则受益也不入,求友不专,则博爱而不亲,心有所专宗,而博观他涂以扩其只,亦无不可,无所专宗,而见异思迁,此眩彼夺,则大不可。